Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 1124
  • Tất cả: 306316
Xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" đối với Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Kinh Dinh

        Căn cứ các tiêu chuẩn danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" được quy định tại Điểu 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP, ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"; Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" thành phố đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cho ý kiến đối với Bà Võ Thị Mỹ Hạnh - Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" (Có Danh sách, Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" của cá nhân Bà Võ Thị Mỹ Hạnh kèm theo).
  
        Những thông tín, ý kiến về Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, đề nghị phản hồi trực tiếp bằng văn bản gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hoặc thông qua mục ý kiến phản hồi trên Trang Thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (C
lick chuột vào đây để đến trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hoặc có thể vào địa chỉ http://ninhthuan.edu.vn sau đó kéo xuống dưới cùng để vào Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố).
 
        Thời gian phản hồi ý kiến chậm nhất là ngày 15/11/2016.

=> File đính kèm:
  • Bản khai thành tích của Bà Võ Thị Mỹ HạnhBan khai thanh tich.pdf

  • Thông báo 387/BC-HĐXT của Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú": TB 387-HĐXT.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Bài viết liên quan