STT

 TÊN TRƯỜNG

 ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
HIỆU TRƯỞNG
 1  Nguyễn Văn Trỗi  Số 26 Đường Trần Cao Vân, Đô Vinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcsnguyenvantroi.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website:Chưa cập nhật
Điện thoại: (0259) 388 8276
                             

Nguyễn Văn Toàn
 2  Lê Văn Tám
18 Đổng Dậu, Phường Phước Mỹ
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
Email: thcslevantam.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website:Chưa cập nhật 
Điện thoại: (0259) 382 4134                                   

 Phan Thái Lan
 3  Lê Hồng Phong
 56B Đường 21 tháng 8, Phủ Hà
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcslehongphong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website:Chưa cập nhật  
Điện thoại: (0259) 382 4084

 Nguyễn Phi Cường
 4 Lý Tự Trọng 425 Thống Nhất, Phường Mỹ Hương
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcslytutrong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website:Chưa cập nhật
Điện thoại: (0259) 382 2739

 Nguyễn Thị Tuyết
 5  Võ Thị Sáu Số 9 Nguyễn Trãi, Phường Kinh Dinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
Email: thcsvothisau.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website: http://vothisaupr.edu.vn
Điện thoại: (0259) 382 2552

Nguyễn Cư
 6  Trần Thi Đường Trần Thi, Phường Tấn Tài
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcstranthi.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website: Chưa cập nhật
Điện thoại: (0259)
382 6746
 Lê Thị Kim Trâm
 7  Trần Phú Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Bình,
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcstranphu.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website: thcs-tranphupr-ninhthuan.edu.vn
Điện thoại: (0259) 382 0446                            

  Nguyễn Thị Thu Thảo 
 8  Lê Đình Chinh  58 Nguyễn Thị Minh Khai, Mỹ Bình ,
TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
Email: thcsledinhchinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website: Chưa cập nhật
Điện thoại: (0259) 389 0171

 Trần Ngọc Thông
 9  Võ Nguyên Giáp Khu Phố 2, Phường Đông Hải
 TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
Email: thcsdonghai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
Website: Chưa cập nhật
Điện thoại: (0259) 629 9399

 Nguyễn Văn Dạn