HỆ
 STT

 TÊN TRƯỜNG

 ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
HIỆU TRƯỞNG
Công Lập
 1 MN Đô Vinh
 Khu 4, Phường Đô Vinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mgdovinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 889 147

Nguyễn Thị Bích Liên
 2 MG Bảo An
 Khu phố 4, Phường Bảo An
 TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
  

 mgbaoan.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 881 773

Lê Thị Hường
 3 MG Phước Mỹ
17 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

mgphuocmy.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 779

Lê Thị Bích Nguyên
 4 MN Sơn Ca
Số 19 Đường 21/8, Phường Phủ Hà
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mnsonca.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 823 363
 

Nguyễn Thị Ninh Hà
 5 MN 16/4
 90 Quang Trung, Phường Thanh Sơn
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

mn16/4.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 836 546

Hồ Phan Tố Uyên
 6 MG Đạo Long
106 Cao Thắng, Phường Đạo Long
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 
mgdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 825 122

Trần Thị Mai
 7 MG Kinh Dinh
56/4 Lê Lợi, Phường Kinh Dinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 
mgkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 270

Phạm Thị Thúy Hòa
 8 MG Tấn Tài
25/8 Nguyễn Thượng Hiền, P.Tấn Tài
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mgtantai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 261

Phạm Thị Xuân Vân
 9 MG Mỹ Đông
Phường Mỹ Đông
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
 
mgmydong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 895 715

Nguyễn Thị Liễu
 10 MG Mỹ Bình
Khu phố 1, Phường Mỹ Bình
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
 
mgmybinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 922 914

Võ Thị Mai My
 11 MG Vành Khuyên
Đường Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Bình
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mgvanhkhuyen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)3 824 094

Võ Lương Kim Soa
 12 MG Văn Hải
84 Trường Chinh, Phường Văn Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
 
mgvanhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 431

Nguyễn Thị Ninh Hải
 13 MG Thành Hải
Thôn Tân Sơn 2, Phường Thành Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mgthanhhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 936 029

Võ Thị Thanh
 14 MG Đài Sơn
Hẻm 32 Thống Nhất, Phường Đài Sơn
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mgdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 832 960

Lương Thị Oanh
 15 MG Đông Hải
Phường Đông Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mgdonghai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 896 356

Trần Thụy Bích Ngọc


Tư Thục


 16 MN Bình Minh
Phường Đô Vinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mnbinhminh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 889 759

Nguyễn Thị Thơm
 17 MN Kiều Đàm
Phường Bảo An
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mnkieudam.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 240 337

Lê Thị Thanh Trúc
 18 MN Ánh Dương
Phường Phước Mỹ
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 
 
mganhduong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 824 098 

Nguyễn Thị Đặng
 19 MN Hoàng Mai
Phường Phước Mỹ
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

mnhoangmai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 240 015

Phạm Duy Lâm
 20 MN Hoa Mặt Trời
Phường Phước Mỹ
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

nthoamattroi.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 922 299

Thanh Hòa
 21 MN Diệu Nghiêm
Phường Phủ Hà
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mndieunghiem.phanrang@ninhthuan.edu.vn

Nguyễn Thị Sa
 22 Hương Sen
Phường Thanh Sơn
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnhuongsen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 511 586
Huỳnh Thị Thu Thủy
 23 Mỹ Hương
Phường Mỹ Hương
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

mnmyhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 839 434

Phạm Thị Thanh Thía
 24 Hồ Xuân Hương
Phường Kinh Dinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnhoxuanhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 835 567
 

Nguyễn Thị Hoàng Phượng
 25 MN Ánh Sáng
Phường Kinh Dinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

mganhsang.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 827 077

Nguyễn Thị Phước
 26 MN Sao Mai
Phường Tấn Tài
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

mgsaomai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 825 278

Nguyễn Thị Mỹ Chi
 27 MN Mỹ Hải
Phường Mỹ Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mgmyhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 210 607 

Võ Thị Thanh Phương
 28  Minh Triều
Phường Mỹ Đông
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

mnminhtrieu.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 6 270 190

Nguyễn Thị Rõ
 29  MN Hoa Sen
Phường Đài Sơn
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  

mnhoasen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
0917
158 433 

Lý Thị Thu Sương