Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 1322
  • Tất cả: 286375

CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.PHAN RANG - THÁP CHÀM

Table Ban lanh dao
CHUYÊN MÔN HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
Trung học
cơ sở
Trần Hữu Hòa Chuyên viên hoant.gd@gmail.com
0902553348
Tiểu học Phạm Văn Hồng Phó Trưởng phòng hongpv.phanrang@ninhthuan.edu.vn 0911975448
Mầm non Trần Thị Mai Chuyên viên gdmn.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn
 0946570028
 Hoạt động ngoại khóa  Nguyễn Kinh Dinh Chuyên viên kinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn   0909200821
Tổ chức Nguyễn Phi Hùng Chuyên viên phihung.phanrang@ninhthuan.edu.vn
0919300796
 CNTT 
Văn thư
Trịnh Công Thuần Chuyên viên thuantc@pr.ninhthuan.edu.vn
0979104943
Kế hoạch Nguyễn Quang Dũng Chuyên viên quangdung@ninhthuan.edu.vn 0908266474
Kế toán Lê Thị Nhành Chuyên viên nhanhlt.phanrang@ninhthuan.edu.vn 
0834363655