Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/TB-PGDĐT 28/05/2020 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2019-2020 Tải về
231/PGDĐT-TCCB 10/07/2019 Về việc hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 Tải về
1043/UBND-NV 17/06/2019 Về việc đính chính văn bản Tải về
222/TB-UBND 21/05/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2019 Tải về
125/KH-UBND 13/05/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2019 Tải về
54/QĐ-PGDĐT 29/03/2018 Công bố công khai dự toán bổ sung chi Ngân sách nhà nước năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Tải về
515/PGDĐT-CV 13/12/2017 Triển khai cuộc thi sáng kiến "Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục" năm học 2017-2018 Tải về
68/KH-PGDĐT-GDTH 30/11/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp thành phố lần thứ tư, năm học 2017 - 2018 Tải về
104/BC-PGDĐT-GDMN 28/11/2017 Báo cáo tổng kết Hội thi "Cán bộ quản lý giỏi" cấp học mầm non, cấp thành phố lần thứ hai, năm học 2017 - 2018 Tải về
56/KH-PGDĐT-GDMN 06/10/2017 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cấp mầm non năm học 2017-2018 Tải về
1234