TB kết quả tuyển dụng viên chức 2022
Số ký hiệu văn bản 21/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung TB kết quả tuyển dụng viên chức 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo chung
Người ký duyệt Trần Thị Hường
Tài liệu đính kèm TB kết quả tuyển dụng viên chức 2022.pdf