Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 20/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo chung
Người ký duyệt Trần Thị Hường
Tài liệu đính kèm 3. TB 20 - tuyển dụng viên chức các đơn vị trường học NH 19-20.pdf