Về việc hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Số ký hiệu văn bản 231/PGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 10/07/2019
Ngày hiệu lực 10/07/2019
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn một số nội dung về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo chung
Người ký duyệt Trần Thị Hường
Tài liệu đính kèm CV 231 - HD tuyển dụng viên chức năm 2019.pdf